BHOG SEVA SUCHI June 2023

S. No. Seva Sevarthi Date Place
1 Akhanda Deep Seva Mythili 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bangalore
2 Rudrabhishek Vinay 06-Apr-2023 - 06-Apr-2023 Guntur
3 Rudrabhishek Vinay 06-Apr-2023 - 06-Apr-2023 Guntur
4 Akhanda Deep Seva Smita,RaviRaj,RishitRaj Shrivastava 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Durg,C.G