BHOG SEVA SUCHI March 2023

S. No. Seva Sevarthi Date Place
1 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) Uma Jeevitha Sathya Kathirvel 03-Jul-2023 - 03-Jul-2023 Tirupur
2 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) Uma Jeevitha Sathya Kathirvel 03-Jul-2023 - 03-Aug-2023 Tirupur
3 Prasad Seva (Anna, Khighudi, Dalma) Uma Jeevitha Sathya Kathirvel 03-Jul-2023 - 03-Jul-2023 Tirupur
4 Akhanda Deep Seva vasudev dansena 03-Sep-2023 - 03-Oct-2023 dharamjaig
5 Vastra Seva - Other Temple Ayushi Sharma 04-Jul-2023 - 04-Jul-2023 Delhi
6 Vastra Seva - Other Temple Akshat sharma 04-Jun-2023 - 04-Jun-2023 Delhi
7 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) Sri. Ajjappa M T and family 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Mysuru
8 Akhanda Deep Seva Shweta Khanke Mangala Khanke 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Haridwar
9 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) Karthik Bhagavath 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bangalore
10 Akhanda Deep Seva Shivam Gupta 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Agra
11 Akhanda Deep Seva Shivam Gupta 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Agra
12 Akhanda Deep Seva Vachi gupta 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Agra
13 Prasad Seva (Anna, Khighudi, Dalma) Arun Devraj Rathod 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Mumbai