BHOG SEVA SUCHI June 2022

S. No. Seva Sevarthi Date Place
1 Vastra Seva - Other Temple DINESH 06-Jul-2022 - 06-Jul-2022 BANGALORE
2 Ring Ceremony B 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 B
3 Flower Sringar Seva Sanjay Vir Gupta 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Lucknow
4 Chandan Lagi Seva SANJEEVKUMAR S AGRAWAL 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 mumbai
5 Chandan Lagi Seva Unknown 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Delhi
6 Akhanda Deep Seva Shivay Gupta 07-Mar-2022 - 07-Mar-2022 Badaun
7 Shree Jagannath Tulsi Abhishek BHARATHRAM VARADARAJAN 01-Jan-1970 - 07-Jan-2022 Chennai
8 Shree Jagannath Tulsi Abhishek BHARATHRAM VARADARAJAN 01-Jan-1970 - 07-Jan-2022 Chennai
9 Shree Jagannath Tulsi Abhishek BHARATHRAM VARADARAJAN 01-Jan-1970 - 07-Jan-2022 Chennai
10 Akhanda Deep Seva Suryanarayana Murthy Goteti 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Hyderabad
11 Akhanda Deep Seva Suryanarayana Murthy Goteti 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Hyderabad
12 Chandan Lagi Seva Suryanarayana Murthy Goteti 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Hyderabad
13 Chandan Lagi Seva LAKSHMI DATTA 01-Jan-1970 Sagar
14 Shree Jagannath Tulsi Abhishek Shobha Batham 07-Jan-2022 - 07-Jan-2022 Mumbai
15 Prasad Seva (Anna, Khighudi, Dalma) Shobha Batham 07-Jan-2022 - 07-Jan-2022 Mumbai
16 Prasad Seva (Dry) Four times Rameshwar Naik 07-Jan-2022 - 07-Jan-2022 Mumbai