BHOG SEVA SUCHI June 2023

S. No. Seva Sevarthi Date Place
1 Akhanda Deep Seva Mythili 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bangalore
2 Rudrabhishek Vinay 06-Apr-2023 - 06-Apr-2023 Guntur
3 Rudrabhishek Vinay 06-Apr-2023 - 06-Apr-2023 Guntur
4 Akhanda Deep Seva Smita,RaviRaj,RishitRaj Shrivastava 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Durg,C.G
5 Akhanda Deep Seva sri surendra kumar sarma 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bangalore
6 Akhanda Deep Seva sri surendra kumar sarma 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bangalore
7 Akhanda Deep Seva RaviRaj Smita RishitRaj Shrivastava 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Durg
8 Akhanda Deep Seva RaviRaj,Smita,RishitRaj Shrivastava 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Durg
9 Akhanda Deep Seva shobanil 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Hyderabad
10 Akhanda Deep Seva shobanil 01-Jan-1970 Hyderabad
11 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) ANASUYA SIDDANNA DOMANAL 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Gadag
12 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) Sandip Raut 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Mumbai
13 Vastra Seva - Other Temple Sandip Raut 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Mumbai
14 Akhanda Deep Seva Smita RaviRaj RishitRaj Shrivastava 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Khairagarh
15 Akhanda Deep Seva Snehlata Prafulla kumar Shrivastava 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Khairagarh
16 Akhanda Deep Seva Snehlata Prafulla Kumar Shrivastava 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Khairagarh
17 Akhanda Deep Seva Snehlata Prafulla Kumar Shrivastava 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Khairagarh
18 Chandan Lagi Seva Sri surendra kumar sarma Sarma 01-Jan-1970 Bangalore
19 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) Neelu Puri 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Delhi
20 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) Charanjeet Kaur 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Delhi
21 Akhanda Deep Seva Dinoop 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Ottapalam
22 Prasad Seva (Anna, Khighudi, Dalma) Shashank 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Kolkata
23 Prasad Seva (Dry) Four times Gopikrishna Chikkerur 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bengaluru
24 Rudrabhishek Gangadhar D HAllurmath 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Haunsabhav
25 Akhanda Deep Seva Chaithra 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bengaluru
26 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) Anitha 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bangalore
27 Chandan Lagi Seva SureshbabuShobha 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bangalore
28 Akhanda Deep Seva Shravanth SB and Ganica SB 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bangalore
29 Chandan Lagi Seva SureshbabuShobha 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bangalore