BHOG SEVA SUCHI July 2021

S. No. Seva Sevarthi Date Place
1 Rudrabhishek Bhaskar lakshmi revanthi Sravanthi 07-Dec-2021 Hyderabad
2 Akhanda Deep Seva Nandeeaha K S 07-Oct-2021 - 07-Oct-2021 Mandya
3 Akhanda Deep Seva D R Krishna 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Navi Mumba
4 Akhanda Deep Seva D R Krishna 01-Jan-1970 Navi Mumba
5 Akhanda Deep Seva D R Krishna 01-Jan-1970 Navi Mumba