BHOG SEVA SUCHI August 2022

S. No. Seva Sevarthi Date Place
1 Prasad Seva (Anna, Khighudi, Dalma) Ajay Kumar Agarwal 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bareilly
2 Akhanda Deep Seva Chandan kumar 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Gopalganj
3 Akhanda Deep Seva SANAPALA NAGABHUSHANA RAO 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 VISAKHAPAT
4 Akhanda Deep Seva Chandra Shekar 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Chikkanaya
5 Akhanda Deep Seva Chandra Shekar 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Chikkanaya
6 Shree Jagannath Tulsi Abhishek anil kumar khanapur 10-Oct-2022 - 10-Oct-2022 Bangalore