BHOG SEVA SUCHI September 2022

S. No. Seva Sevarthi Date Place
1 Flower Sringar Seva Chandrashekar CK 09-May-2022 - 09-May-2022 Chikkanaya
2 Prasad Seva (Dry) Four times Kumar Jayanti 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bangalore
3 Rudrabhishek Vinod Jhawar 10-Sep-2022 - 10-Sep-2022 Manasa
4 Shree Jagannath Tulsi Abhishek Anil Kumar Khanapur 10-Oct-2022 - 10-Oct-2022 Bangalore
5 Akhanda Deep Seva K sesharao 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Kakinada