BHOG SEVA SUCHI November 2021

S. No. Seva Sevarthi Date Place
1 Shree Jagannath Tulsi Abhishek Ram Chandra Gupta 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Badaun
2 Akhanda Deep Seva Ram Chandra Gupta 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Badaun
3 Flower Sringar Seva Ram Chandra Gupta 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Badaun
4 Akhanda Deep Seva Ram Chandra Gupta 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Badaun